تامین مالی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیونی برای ۹ استارت‌آپ حوزه برق و الکترونیک ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
با برگزاری رویداد پیوند محقق می‌شود

تامین مالی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیونی برای ۹ استارت‌آپ حوزه برق و الکترونیک

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تاکنون با مشارکت ۲۷ شتابدهنده از ۹۳ طرح استارتاپی به میزان ۹۱ میلیارد تومان در قالب «هم سرمایه‌گذاری» حمایت کردیم، گفت: در رویداد فناورانه امروز نیز ۹ استارتاپ حاضر در این رویداد به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارند.