همکاری برند‌های مد برای کمک به محیط زیست ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

همکاری برند‌های مد برای کمک به محیط زیست

آدیداس و کرینگ برای کاهش ردپای آب و کربن منسوجات با یکدیگر همکاری می‌کنند.