پاسخ به نگرانی‌های کرونایی در باره آب و فاضلاب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

پاسخ به نگرانی‌های کرونایی در باره آب و فاضلاب

یکی از نگرانی‌های این روزها آلودگی آب و فاضلاب و  محصولات کشاورزی به ویروس کروناست، موضوعی که موجب شده خانوارها ترجیح دهند آب مصرفی خود را قبل از مصرف بجوشانند و یا به دلیل نگرانی از وجود ویروس در محصولات کشاورزی از سبزی‌های خام و یا میوه‌ها استفاده نکنند.