پرتاب موشک با زباله! ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

پرتاب موشک با زباله!

یک شرکت حافظ محیط زیست توانست از پلاستیک‌های دورریز "سوخت موشک" تولید کند!