استفاده از کرم‌های پلاستیک‌خوار در صنعت بازیافت! ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

استفاده از کرم‌های پلاستیک‌خوار در صنعت بازیافت!

دانشمندان به تازگی متوجه شده‌اند که خانواده‌ای از کرم‌ها از پلاستیک تغذیه می‌کنند و به دنبال این هستند که راهی برای استفاده از آنزیم‌های بدن این کرم‌ها برای تجزیه زباله‌های پلاستیکی پیدا کنند.