بازدید وزیر نیرو از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تازه‌آباد کرمانشاه ۲۳ تیر ۱۴۰۱

بازدید وزیر نیرو از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تازه‌آباد کرمانشاه

وزیر نیرو در ادامه سفر خود به کرمانشاه، از روند پیشرفت فیزیکی طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تازه‌آباد بازدید کرد.