برنامه شرکت‌های چینی برای گذار انرژی چیست؟ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

برنامه شرکت‌های چینی برای گذار انرژی چیست؟

افزایش درآمدهای بخش بالادستی نفت و گاز سه شرکت بزرگ ملی نفت چین در نتیجه افزایش اخیر قیمت‌های نفت و گاز ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های گذار انرژی و کربن‌زدایی فعالیت‌های آنها فراهم کرده است.

انرژی هسته ای، تنها منبع پاک و بدون کربن ۰۱ آبان ۱۳۹۸

انرژی هسته ای، تنها منبع پاک و بدون کربن

یک کارشناس انرژی با اشاره به آلودگی‌زا بودن انرژی خورشیدی، گفت: انرژی هسته‌ای حتی نمونه فعلی آن، قابلیت خود در کربن‌زدایی را به نمایش گذاشته است.