“آب‌های ژرف اقیانوسی” تا چه اندازه می‌توانند گره‌گشای کمبود آب کشور باشند؟!/ آخرین وضعیت “کاوشگر ایرانی خلیج فارس” ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

“آب‌های ژرف اقیانوسی” تا چه اندازه می‌توانند گره‌گشای کمبود آب کشور باشند؟!/ آخرین وضعیت “کاوشگر ایرانی خلیج فارس”

تا به امروز منازعات مختلفی درباره استفاده از آبهای ژرف در کشورمان داشته‌ایم؛ اما آیا استفاده از این آب‌ها می‌تواند گره‌گشای کمبود آب باشد و آیا می‌توان از "آب‌های ژرف اقیانوسی" نیز استفاده کرد؟