جلوگیری از برداشت غیر قانونی۳۴۶ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی۴ شهرستان شرق خراسان رضوی ۰۷ فروردین ۱۴۰۲

جلوگیری از برداشت غیر قانونی۳۴۶ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی۴ شهرستان شرق خراسان رضوی

با انسداد ۲۲۰ حلقه چاه غیرمجاز از برداشت غیرقانونی ۳۴۶ هزار و ۲۰۴ مترمکعب آب از منابع زیرزمینی شهرستان‌های تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد جلوگیری شد.

دلیل کاهش منابع آبی کاشان چیست؟ ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

دلیل کاهش منابع آبی کاشان چیست؟

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان ضمن اشاره به صرفه‌جویی ۳۳میلیون متر مکعبی مصرف آب در سال‌های اخیر گفت: کشاورزی تنها دلیل کاهش منابع آبی کاشان نیست.