ذخایر آب سدهای کشور 4 درصد کاهش یافت ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

ذخایر آب سدهای کشور 4 درصد کاهش یافت

موجودی آب مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه۹۸) تا نهم خردادماه به ۳۹ میلیارد و ۶۷ میلیون متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال با کاهش چهار درصدی مواجه شده است.