ایران؛ چهارمین مصرف‌کننده گاز در دنیا ۰۱ اسفند ۱۴۰۱

ایران؛ چهارمین مصرف‌کننده گاز در دنیا

ایران اکنون چهارمین مصرف‌کننده عمده گاز در جهان پس از کشورهای آمریکا، روسیه و چین است و به‌ترتیب کشورهای کانادا، قطر، ترکمنستان و نروژ در جایگاه‌های بعد قرار دارند.