کاهش ۵۶ میلیون مترمکعبی آب سدهای تهران ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

کاهش ۵۶ میلیون مترمکعبی آب سدهای تهران

سدهای ۵ گانه تهران در آستانه ورود به روزهای گرم‌تر سال با ۵۶ میلیون مترمکعب کاهش موجودی آب روبرو شده‌اند و این در حالی است که گرما نیاز آبی را بیشتر می‌کند.

لزوم تشکیل ستاد فراوزارتخانه‌ای برای اجرای الگوی کشت ۲۲ مهر ۱۴۰۱

لزوم تشکیل ستاد فراوزارتخانه‌ای برای اجرای الگوی کشت

یک عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به اهمیت تغییر و اصلاح الگوی کشت گفت: باتوجه به بحران آب و خشکسالی‌هایی که درکشور از حالت غیرمترقبه خارج و به‌صورت دائمی درآمده، هرگونه طرح تاثیرگذار بر میزان بهره‌برداری از منابع آبی باید بادقت و اهمیت ویژه‌ای مورد بررسی قرارگیرد.