شهرک انرژی قزوین در پیچ و خم جذب سرمایه گذار ۱۱ تیر ۱۳۹۹

شهرک انرژی قزوین در پیچ و خم جذب سرمایه گذار

طرح احداث شهرک انرژی در استان قزوین ضمن ایجاد اشتغالزایی مناسب در منطقه به کاهش مصرف انرژی برق، استفاده از انرژی‌های پاک، جلوگیری از تجاوز به حدود اراضی کشاورزی و استفاده بهینه از منابع ملی منجر می‌شود.