کاهش ۱۱ درصدی حجم آب مخازن سدهای تهران/ضرورت صرفه جویی ۲۰ درصدی در مصرف آب ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدیر دفتر بهره‌برداری آب منطقه‌ای تهران خبر داد:

کاهش ۱۱ درصدی حجم آب مخازن سدهای تهران/ضرورت صرفه جویی ۲۰ درصدی در مصرف آب

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش ۱۱ درصدی حجم آب مخازن سدهای استان تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: ضروری است شهروندان تهرانی در مصرف آب حداقل صرفه‌جویی ۲۰ درصدی داشته باشند.