اقدام‌های محیط‌زیستی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

اقدام‌های محیط‌زیستی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

سرپرست مدیریت پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: شاخص‌های زیست محیطی فازهای ۲ و ۳ در شرایط عادی و رو به بهبود است.