مصرف زیاد شود مجبوریم فشار آب را کم کنیم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مصرف زیاد شود مجبوریم فشار آب را کم کنیم

در برخی از مناطق تهران آب شرب با افت فشار مواجه شده که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران علت آن را مصرف زیاد در برخی مناطق و اعمال عملیات کنترلی اعلام کرده است.