صادرات گاز روسیه به اروپا باز هم کاهش یافت ۰۸ مرداد ۱۴۰۱

صادرات گاز روسیه به اروپا باز هم کاهش یافت

بر اساس اعلام پیشین روسیه از روز چهارشنبه هفته گذشته صادرات گاز به اروپا را بار دیگر کاهش داد.