روزگار بنزین از قیر هم سیاهتر شد! ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

روزگار بنزین از قیر هم سیاهتر شد!

 عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: قیمت بنزین به طور مستقیم از قیمت نفت تاثیر می‌گیرد اما قیمت قیر تابعی از قیمت نفت کوره، نفت سفید و بهای ارز است و با توجه به آن قیمت قیر اکنون از بهای بنزین بیشتر است.