مقایسه CNG ایران با دیگر نقاط جهان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

مقایسه CNG ایران با دیگر نقاط جهان

علی‌رغم مزیت‌های سوخت سی‌ان‌جی و ظرفیت‌های موجود، آن‌طور که باید به این سوخت توجه نشده است و این در حالی است که قیمت سی‌ان‌جی در ایران یک هفتم بنزین آزاد و یک سوم بنزین یارانه‌ای است.