کاهش سهمیه بنزین آزاد به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

کاهش سهمیه بنزین آزاد به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت

بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین کارت های سوخت تاثیری بر روند سوخت‌گیری نخواهد داشت و تنها به منظور کنترل قاچاق انجام شده است.