کشف ۳۸۲ فقره سرقت سیم و تجهیزات برق‌رسانی در کشور ۱۲ مهر ۱۴۰۱
یک مقام مسئول عنوان کرد؛

کشف ۳۸۲ فقره سرقت سیم و تجهیزات برق‌رسانی در کشور

۳۸۲ فقره سرقت سیم و تجهیزات برق‌رسانی با اجرای طرح مقابله با سارقان سیم و تجهیزات برق‌رسانی در کشور کشف شد.