حذف خودروهای فرسوده تا ۳۵ درصد از ذرات معلق هوای اصفهان می‌کاهد ۰۳ دی ۱۴۰۱
مدیرکل محیط‌زیست اصفهان:

حذف خودروهای فرسوده تا ۳۵ درصد از ذرات معلق هوای اصفهان می‌کاهد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: حذف خودروهای فرسوده تا ۳۵ درصد بر کاهش ذرات معلق ( pm 2.5) هوای شهر اصفهان موثر است.‌