پیگیر تامین اعتبار “سامانه سردسیری” هستیم ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
وزیر نیرو:

پیگیر تامین اعتبار “سامانه سردسیری” هستیم

وزیر نیرو سامانه سردسیری در استان کرمانشاه را از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نیرو اعلام کرد و از پیگیری برای تامین اعتبار آن خبر داد.