تعرفه گاز در مناطق سردسیر اصلاح شود ۰۴ بهمن ۱۴۰۱
دو نماینده مجلس خواستار شدند؛

تعرفه گاز در مناطق سردسیر اصلاح شود

دو نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکرات جداگانه ای بر لزوم اصلاح تعرفه گاز در مناطق سردسیر تاکید کردند.