شوک جهانی / فرصت تجدیدپذیرها! ۰۶ خرداد ۱۳۹۹

شوک جهانی / فرصت تجدیدپذیرها!

صنایع انرژی و گردشگری جهانی از جمله بخشهایی هستند که از بحران شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده‌اند و بازار انرژی بزرگترین شوک پس از دوران جنگ جهانی دوم را تجربه کرده است.