بهای گزاف خصوصی‌سازی انبارها و جایگاه‌های بنزین ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بهای گزاف خصوصی‌سازی انبارها و جایگاه‌های بنزین

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: کل زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی باید تحت مدیریت واحد و یکپارچه صورت گیرد و اجرای طرح ناقص واگذاری جایگاه‌ها به بخش خصوصی تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد.