طراحی و ساخت دستگاه‌ مه‌پاش در پژوهشگاه صنعت نفت ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

طراحی و ساخت دستگاه‌ مه‌پاش در پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس واحد مهندسی و خدمات فنی پژوهشگاه صنعت نفت از طراحی و ساخت دستگاه‌ مه‌پاش در این پژوهشگاه خبر داد.