جزئیات برگشت ۳۶ کانتینر گازوئیل عراق از مرز میلک توسط طالبان ۱۳ دی ۱۴۰۱

جزئیات برگشت ۳۶ کانتینر گازوئیل عراق از مرز میلک توسط طالبان

بر اساس اعلام کمرک ایران، محموله سوخت برگشتی از سوی افغانستان متعلق به تجار عراقی بوده و صرفا از مرز میلک استان سیستان و بلوچستان ترانزیت شده است.