آب، کالای بی‌جانشین ۰۸ فروردین ۱۴۰۲

آب، کالای بی‌جانشین

عدم وجود کالای جانشین برای آب باعث وجود تقاضای نسبتاً بی کشش برای آن شده و در نتیجه سیاست هایی که کارآیی اقتصادی آن را با افزایش کل رفاه ارتقا می‌دهد عموماً توزیع رفاه را میان گروه‌ها تغییر داده و برخی از آنها را در وضعیت بدتری نسبت به پیش قرار می‌دهد. گرچه از طریق قیمت گذاری هزینه نهایی و یا کاهش نرخ مالیات بر درآمد این مشکل تا اندازه ای قابل رفع خواهد بود.

استفاده از ۲۲۴ قلم کالای اساسی ساخت داخل از سوی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز ۱۸ تیر ۱۴۰۱

استفاده از ۲۲۴ قلم کالای اساسی ساخت داخل از سوی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز

مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز از استفاده از ۲۲۴ قلم کالای اساسی ساخت داخل در این منطقه عملیاتی خبر داد.

پیشرفت ۷۰ درصدی در بومی‌سازی کالاهای پر مصرف نفتی ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

پیشرفت ۷۰ درصدی در بومی‌سازی کالاهای پر مصرف نفتی

در حال حاضر ۳۳ فقره از قراردادهای بومی‌سازی ۱۰ گروه کالایی مورد نیاز صنعت نفت، پیشرفتی بیش از ۷۰ درصد داشته و میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۰ فقره قرارداد منعقد شده نیز به رقمی بالغ بر رقم ۴۹ درصد رسیده است.