تولیدکنندگان مته‌های حفاری با پدیده‌ای به نام تحریم داخلی مواجه هستند ۱۰ آذر ۱۳۹۹
10 قلم کالای اساسی نفت؛

  تولیدکنندگان مته‌های حفاری با پدیده‌ای به نام تحریم داخلی مواجه هستند

به طور کلی ما دو چالش اساسی داریم. یکی اینکه قراردادهای ما با وزارت نفت ریالی است و افزایش تورم، تولید مته‌های حفاری را برای ما از صرفه انداخته است. به نظر بنده وزارت نفت حتما باید در تعدیل رقم قراردادها با تولیدکنندگان تعامل و همکاری کند. نکته دیگر اینکه در ترخیص کالا، مواد اولیه و ابزارآلات مشکلات جدی وجود دارد که در وزارت صمت باید فکری به حال آن شود، زیرا نه تنها شرکت سیلندرسازی بلکه همه شرکت‌های تولیدکننده با این مشکل مواجه هستند. در مجموع در شرایط فعلی دولت حمایت چندان از تولیدکننده‌ها نمی‌کند در حالی که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند.