۳۹۰ میلیارد ریال اعتبار صرف پایداری آب در ۱۷ روستای کاشمر می‌شود ۰۶ شهریور ۱۴۰۱
معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی:

۳۹۰ میلیارد ریال اعتبار صرف پایداری آب در ۱۷ روستای کاشمر می‌شود

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از تصویب ۳۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی پایدار به یک مجتمع در شهرستان کاشمر با ۱۷ روستا خبر داد.