ساده‌ترین راه حفظ محیط‌زیست دفع اصولی زباله است ۰۲ تیر ۱۳۹۹

ساده‌ترین راه حفظ محیط‌زیست دفع اصولی زباله است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر هر چند که در بلندمدت تجزیه می‌شوند، اما با تولید گاز متان، نقش اصلی در گرم شدن کره زمین دارند.