واگذاری پرحاشیه دانشگاه صنعت نفت ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

واگذاری پرحاشیه دانشگاه صنعت نفت

۲۵ دی ۱۳۹۷

برق گناه و معصیت دارد!

مردم قوم بادوی (Baduy) در منطقه بانتن اندونزی اعتقاد دارند برق گناه و معصیت دارد وو هیچ رابطه‌ای با انسان ندارد.