نگهداری از تجهیزات و تأسیسات صنعت برق نیازمند سیستم‌های نوین حفاظتی است ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
معاون فیزیکی و حفاظت هوشمند شرکت توانیر:

نگهداری از تجهیزات و تأسیسات صنعت برق نیازمند سیستم‌های نوین حفاظتی است

معاون فیزیکی و حفاظت هوشمند دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر گفت: نگهداری از تجهیزات و تأسیسات صنعت برق به دلیل تعدد بسیار و وسعت پراگندگی مکانی نیازمند به کار‌گیری سیستم‌های نوین حفاظتی است.