60 میلیون شیرآلات غیر استاندارد در کشور وجود دارد ۱۹ مهر ۱۴۰۱

60 میلیون شیرآلات غیر استاندارد در کشور وجود دارد

یک فعال صنعت ساختمان گفت: به طور برآوردی 110 تا 150 میلیون شیرآلات بهداشتی در کشور وجود دارد که با توجه به آمار تولید شیر غیر استاندارد می‌توان ادعا کرد، 44 تا 60 میلیون شیرآلات غیر استاندارد در کشور وجود دارد.