گام بلند گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی نفت برای تأمین منابع پایدار ۱۰ آبان ۱۴۰۱
با خرید بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس انجام شد

گام بلند گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی نفت برای تأمین منابع پایدار

رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: با هدف توسعه‌ منابع پایدار برای صندوق‌ها، بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس خریداری شد و در تلاش هستیم با رویکرد بنگاه اقتصادی منابع ورودی صندوق‌ها را از محل‌های پایدار افزایش دهیم.

سامان‌دهی قراردادهای مدت‌موقت در دولت سیزدهم/ تغییر در حقوق کارکنان مدت‌موقت ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت بیان کرد

سامان‌دهی قراردادهای مدت‌موقت در دولت سیزدهم/ تغییر در حقوق کارکنان مدت‌موقت

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت با تشریح سامان‌دهی مشاغل و نظام جبران خدمات کارکنان قراردادی مدت موقت در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد این طرح دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل به اجرا برسد.