وزارت نفت از مجلس کارنامه قبولی در مسئولیتهای اجتماعی گرفت ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

وزارت نفت از مجلس کارنامه قبولی در مسئولیتهای اجتماعی گرفت

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: با وجود تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در فروش نفت، وزارت نفت در بخش مسئولیت‌های اجتماعی جزو موفق‌ترین وزارتخانه‌هاست.