چرا مصوبات شورای گفتگو درباره افزایش کارمزد جایگاه‌های CNG اجرا نمی‌شود؟ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

چرا مصوبات شورای گفتگو درباره افزایش کارمزد جایگاه‌های CNG اجرا نمی‌شود؟

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه طبق مصوبه سال ۹۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزایش کارمزد ضوابط فنی باید از ۲۰ تومان به ۳۱ تومان اعمال می‌شد، گفت: با گذشت چند سال از این مصوبه این کارمزد ضوابط فنی ۲۰ تومان به جایگاه‌های سوخت پرداخت می‌شود و این در حالی است که این کارمزد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ تومان و امسال نیز ۷۵ تومان پرداخت می‌شد که این اقدام انجام نشده است.