نبض انرژی:پیروزی جو بایدن فرصت طلایی حوزه انرژی ایران پس از تحمل سالهای تحریم شدید ۰۳ آذر ۱۳۹۹
اما و اگرهای «بایدن» و «نفت ایران» در سایه حضور رقابت حضور نفتی ها؛

نبض انرژی:پیروزی جو بایدن فرصت طلایی حوزه انرژی ایران پس از تحمل سالهای تحریم شدید

سیاست های مذاکره از سوی دموکراتها با ایران موجب خواهد شد تا بازارهای جهانی نفت با انتشار این خبر تحت تاثیر قرار بگیرند ودر آن زمان باید منتظر عرضه بالای نفت ایران در بازارهای جهانی باشیم هرچند نباید از نقش روسیه و عربستان سعودی در بازارهای جهانی نفت غفلت کرد.