میزان مصرف آب نسبت به الگو‌های جهانی چقدر است؟ ۲۹ تیر ۱۳۹۹

میزان مصرف آب نسبت به الگو‌های جهانی چقدر است؟

کارشناس حوزه آب از مصرف دو برابری آب در کشور نسبت به میانگین های جهانی خبر داد.