عزم جدی سازمان حفاظت محیط زیست برای حل مشکل تلنبار پسماند در سراوان ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

عزم جدی سازمان حفاظت محیط زیست برای حل مشکل تلنبار پسماند در سراوان

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: منطقه سراوان از سال ۱۳۶۲ به محل تلنبار پسماند تبدیل شده و در نتیجه حل این مشکلِ ۴۰ ساله زمان‌بر است اما به دنبال این هستیم که مشکل را در کم‌ترین زمان ممکن حل کنیم و عزم ما برای این کار جدی است.