صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه CNG به پرجمیعت‌ترین کشور افریقا ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه CNG به پرجمیعت‌ترین کشور افریقا

قرار است بزرگترین تولیدکنندگان مخازن CNG و شرکت‌های فعال در زمینه تبدیل خودروها از حالت بنزینی به دوگانه سوز، با صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی به نیجریه، در تبدیل خودروهای این کشور به دوگانه سوز CNG مشارکت داشته باشند.