تکرار ماجرای “پتروشیمی میانکاله” با احداث کارخانه آهن اسفنجی در دریاچه بختگان! ۱۷ دی ۱۴۰۱

تکرار ماجرای “پتروشیمی میانکاله” با احداث کارخانه آهن اسفنجی در دریاچه بختگان!

درحالی که هنوز سازمان منابع طبیعی با واگذاری زمین برای احداث کارخانه آهن اسفنجی در کنار دریاچه بختگان موافقت نکرده و آب منطقه‌ای نیز با تأمین آب آن مخالفت کرده، کارخانه آهن اسفنجی در این محدوده کلنگ‌زنی شده است!