نصب کارت‌های ایزولاتور در واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس ۱۰ دی ۱۴۰۱
برای اولین بار محقق شد؛

نصب کارت‌های ایزولاتور در واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از نصب کارت‌های ایزولاتور برای نخستین بار در واحدهای گازی این نیروگاه خبر داد.