صرفه‌جویی حدود ۴۲ میلیارد ریالی در شرکت زاگرس جنوبی ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

صرفه‌جویی حدود ۴۲ میلیارد ریالی در شرکت زاگرس جنوبی

۴۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال صرفه‌جویی اقتصادی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با ساخت ۲۰ عدد کارت‌ الکترونیکی سیستم کنترل توربوکمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز نار حاصل شد.