کارمزد از کارتخوان های جایگاه های سوخت فعلا دریافت نمی شود ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

کارمزد از کارتخوان های جایگاه های سوخت فعلا دریافت نمی شود

مدیرعامل شرکت پرداخت متولی جایگاه‌های سوخت با بیان اینکه بانک مرکزی در هر مرحله از اجرای مدل جدید کارمزد شبکه پرداخت، شرایط صنوف مختلف را بررسی و مشخص می کند، گفت: دریافت کارمزد از پذیرندگان در فاز اول در خصوص جایگاه های سوخت مطرح نیست.