صادرات نفت ایران به ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

صادرات نفت ایران به ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز

آمارها حاکی از آن دارد که در ماه گذشته میلادی صادرات نفت ایران روزانه به ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز رسیده است.