قرارداد یوزانس میان هلدینگ خلیج فارس و ژاپنی ها ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
یادداشتهای یک هلدینگی/قسمت شانزدهم

قرارداد یوزانس میان هلدینگ خلیج فارس و ژاپنی ها

فردای روزی که کنگره امریکا تعدادی از شرکت های پتروشیمی ایران را تحریم کرد هلدینگ خلیج فارس در تهران قرارداد دریافت یوزانس با دو شرکت ژاپنی را امضاء کرد. این مراسم از معدود برنامه های پتروشیمی بود که در سکوت کامل خبری برگزار شد چون انتشار خبر آن می توانست موجب شود امریکایی ها دولت ژاپن و شرکت های ژاپنی را تحت فشار قرار دهند تا پرداخت این وام منتفی شود.