مدیریت اکتشاف از میان «کویر مرنجاب» طلای سیاه استخراج می‌کند ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت اکتشاف از میان «کویر مرنجاب» طلای سیاه استخراج می‌کند

پروژه سیلک در استان اصفهان و شمال شهر آران بیدگل (محدوده طرح ایران مرکزی) با ظرفیت ۱۵۰ کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی روی لید چهارتاقی و ۴۰۰ کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری سه‌بعدی روی تاقدیس سیلک که مردادماه ۱۴۰۱ از سوی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران آغاز به‌کار کرد، روند پیشروی خود را ادامه می‌دهد.