ساخت پلاکت‌های هوشمند جلوگیری از نشتی خطوط لوله نفت ۲۶ آذر ۱۴۰۱
رئیس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت خبر داد

ساخت پلاکت‌های هوشمند جلوگیری از نشتی خطوط لوله نفت

رئیس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از ساخت پلاکت‌های هوشمند جلوگیری از نشتی خطوط لوله نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد.